Poker

Historien om Poker:

pokerDet sies at Poker ble utviklet og startet opp i USA tidlig på 1900 tallet. Det sies at det var et fransk spill som het Poque som ble spilt rundt i samme område hvor det sies at Poker ble oppfunnet. Navnet sies å komme fra det irske ordet Poca, som betyr lomme, eller fra det franske ordet poque som betyr å bløffe. Det har aldri blitt enighet om spillets opprinnelse kommer fra samme sted som navnet eller om det kom etter navnene. Det spekuleres enda om poker faktisk startet opp på 1900 tallet eller om spillet har blitt spilt lenge før det. Det er mange forfattere som har skrevet om spillet og at det ble spilt så tidlig som begynnelsen av 1800 tallet. Spillet tok seg opp i 1970 og ble først da introdusert hos mange kasinoer og begynte også å bli inkludert i mange filmer og serier. I 1998 ble det første nettbaserte pokerspillet spilt, og det ble arrangert av Planet Poker. I 1999 ble det første poker spillet vist på TV i England og dette skapte historie da det var mange i Europa som ikke visste til spillet. Etter dette har spillet eskalert til å bli ett av verdens mest kjente og mest spilte kortspill.

Hvordan spille Poker:

Spillet Poker blir spilt over mange runder men spillet starter med at hver spiller får utdelt 5 kort. Når spilleren har fått kortene sine, må spilleren satse. Da er det naturlig at spilleren satser ut ifra hvor bra kort han har fått utdelt. Hvis en spiller ikke har fått bra kort kan han velge å kaste seg før runden starter, og er da ute av runden. Når dette er gjort får de gjenværende spillerne utdelt nye kort og får også bytte kort. Det kan også legges ut felleskort i midten, dette varierer fra hvilken versjon som spilles. Dette gjentar seg i løpet av spillet og spillerne skal fortsette å vedde ut ifra sine kort. I siste runde blir alle kortene vist og den med de beste kortene vinner hele potten. Det er alltid spilleren til venstre for den som deler ut som starter.

Uttrykk i Poker:

Det er mange forskjellige uttrykk som blir brukt under Poker. En spiller kan velge å passe, dette gjør man hvis ingen før deg har satset noe eller hvis du ikke vil høyne innsatsen men likevel være med i spillet. Da passer du ved å satse samme beløp som forrige spiller. En spiller kan satse, og legger da penger i potten. En spiller kan også høyne, og dette betyr at spilleren velger å satse høyere enn forrige spiller. Hvis en spiller syner så betyr dette at spilleren ønsker å legge samme innsats som de tidligere spillerne. En spiller kan også velge å kaste seg, og da kaster spilleren kortene sine og er da ute av runden. Hvis det går en hel runde uten at noen satser blir det en lykkerunde. Dette betyr at den som har fått utdelt best kort vinner. Da vises kortene med en gang.