Craps

09854I terningspillet Craps benyttes to terninger som kastes samtidig. Spillerne skal gjette på utkommet av kastet eller en serie kast. Spillerne kan satse mot hverandre eller mot banken, alt etter hvilken type craps som spilles. Hvis man spiller på gata eller for moro skyld, satser man mot hverandre. Hvis man spiller i et kasino, spiller man mot banken. Ettersom craps krever lite utstyr, var det tidligere et svært populært gatespill.

Spillets historie

Craps er en videreutvikling av et engelsk spill som het Hazard. Spillet er svært gammelt, og har en komplisert opprinnelse. Da den moderne versjonen av spillet ble introdusert i New Orleans, var spillet laget slik at spillerne kunne utnytte kasinoet og spille med falske terninger. De tjente stort på at spillerne kan satse med eller mot den som kaster. John H. Winn endret spillet ved å innføre innsatsen Ikke-pass. Da ble oddsene jevnet ut. Craps spilles fortsatt etter hans regler.

Gatecraps ble tidlig populært. Folk samlet seg på fortau og gatehjørner for å kaste terninger. Alt man trenger, er et par terninger, og det gjorde at folk kunne ta med seg spillet overalt og spille når de hadde anledning.

Craps i kasinoer

Den typen craps som spilles i kasinoer kalles ofte Bank craps, ettersom spillerne satser mot banken/kasinoet. Utbetalingene for hver innsats kan variere fra kasino til kasino, særlig i landbaserte kasinoer. Bordet er markert med ulike seksjoner, som viser alle innsatsene man kan gjøre. Spillerne satser ved å plassere sjetonger på seksjonene. Hvis man ikke rekker over bordet til innsatsfeltet, kan giveren plassere innsatsen for spilleren.

Spillerne bytter på å kaste terningene. Før spilleren kaster, må han eller hun ha satset på Pass eller Ikke-pass. Noen ganger kalles disse feltene også Vinn og Ikke-vinn. Spillet spilles i runder, og når man gjør denne innsatsen, vedder man på utkommet av runden. Når runden er slutt, går rollen som kaster vanligvis videre til neste spiller. Det samme skjer hvis kasteren taper en runde ved å kaste en sjuer. I et landbasert kasino får kasteren vanligvis utdelt mange terninger, og skal velge ut de to han eller hun liker best.

Spillets gang

Rundene består av to faser, utkomme og poeng. Kasteren skal først kaste ett eller flere utkommekast. Hvis utkommekastet gir en sum på 2, 3 eller 12, kalles det craps. Da taper alle innsatser på Passlinjen. Et utkomme på 7 eller 11 kalles nøytralt. Da vinner Passlinjen. Hvis kasteren får 4, 5, 5, 8, 9 eller 10, kalles det poeng. For å passe eller vinn, må dette samme tallet kastes igjen før man får en sjuer. Hvis kasteren lykkes med det (antall øyne på hver trening behøver ikke å være helt likt, så sant summen av prikkene er den samme), vinner Passlinjen, og man starter på en ny runde. Da kaster som regel den samme personen videre. Dersom kasteren får en sjuer før poenget gjentas, taper Passlinjen, og terningene går videre til neste kaster.

Hver gang Passlinjeinnsatser vinner, taper Ikke-passlinjeinnsatser, og motsatt. Det eneste unntaket er hvis utkommekastet er 12. Da taper Passlinjeinnsatser, mens Ikke-passinnsatsene verken vinner eller taper.